Affald

Affald og genanvendelse i Danmark

Affald er ikke blot et miljøproblem, men ofte også et råstof, som det gælder om at udnytte på en effektiv måde.

Danmark genanvender i dag en stor del af den samlede affaldsmængde.

Fremtidens udfordring er at udnytte ressourcerne i affald endnu bedre og reducere miljøbelastningen. Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor.

 

Affaldshåndtering

 

Danskerne producerer ca. 13 mio. tons affald hver år. Den danske politik på affaldsområdet omfatter både forebyggelse og håndtering af affald. Miljøstyrelsen er den overordnende myndighed på affaldsområdet, men det er kommune, der forvalter affaldspolitikken .

EU og Danmark sætter kurs mod den cirkulære økonomi, handlingsplan fra 2015. Departementschef i Miljø og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard præsenterer strategi for cirkulær økonomi på 15 innovationsområde, der er rettet mod aktører fra hele værdikæden. En af de vigtigste er at ændre forbrugsmønstre, og at skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer, samt at skabe cirkulær økonomi.